11 | 12 | 2018
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Najnovija vest
Na martovskoj sednici UAS usvojena su još dva standarda aktuarske prakse 1A i 5. Nalaze se na stranici Dokumenti.
Ostale vesti
 
Najaktuelnije

IX Kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara održan je 8.-9. decembra 2017. godine Tema je: REZULTATI PRIMENE KONCEPTA SOLVENTNOST II

 
Ostalo aktuelno
Najznačajniji događaj
XVI Međunarodni simpozijum "Novi izazovi na tržištu osiguranja" održan je 17.-20. maja 2018. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu.
Simpozijum su organizovali Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu.
Ostali događaji
 
Kontaktirajte nas