25 | 05 | 2018
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Najnovija vest
Na martovskoj sednici UAS usvojena su još dva standarda aktuarske prakse 1A i 5. Nalaze se na stranici Dokumenti.
Ostale vesti
 
Najaktuelnije

IX Kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara održaće se 8.-9. decembra 2017. godine Tema je: REZULTATI PRIMENE KONCEPTA SOLVENTNOST II

 
Ostalo aktuelno
Najznačajniji događaj
XV Međunarodni simpozijum "Izazovi i perspektive razvoja tržišta osiguranja - 15 godina posle" održan je 18.-21. maja 2017. godine u hotelu Mona na Zlatiboru.
Simpozijum su organizovali Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu.
Ostali događaji
 
Kontaktirajte nas