Kontinuirana edukacija

Udruženje aktuara Srbije tradicionalno organizuje seminare za kontinuiranu edukaciju aktuara.