Štampa

 

Redovni mesečni sastanak UAS održaće se i u februaru 2013. Tema će biti dogovorena na sastanku u decembru 2012.