Štampa

Prezentovano je oko 20 radova najpoznatijih domaćih i svetskih stručnjaka iz oblasti osiguranja i održan okrugli sto na temu merenja i kontrole rizika u konceptu Solventnost II.