Štampa

Prezentovano je oko 30 radova najpoznatijih domaćih i svetskih stručnjaka iz oblasti osiguranja i održan okrugli sto na temu upravljanja rizicima prirodnih katastrofa u poljoprivredi.