20 | 05 | 2019
Udruženje aktuara Srbije tradicionalno organizuje seminare za kontinuiranu edukaciju aktuara.