24 | 03 | 2023
Udruženje aktuara Srbije tradicionalno organizuje seminare za kontinuiranu edukaciju aktuara.