15 | 07 | 2019
Udruženje aktuara Srbije tradicionalno organizuje seminare za kontinuiranu edukaciju aktuara.