22 | 09 | 2023
Udruženje aktuara Srbije tradicionalno organizuje seminare za kontinuiranu edukaciju aktuara.