20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije je postalo pridruženi član Groupe Consultatif na Skupštini održanoj u Rimu 19. oktobra 2012. godine.

 Groupe Consultatif je osnovana 1978. godine s ciljem da okupi aktuarska udruženja u Evropskoj Uniji i zastupa interese aktuarske profesije u institucijama EU. Danas je Groupe Consultatif forum za međusobnu diskusiju i saradnju 35 evropskih aktuarskih udruženja. Groupe Consultatif promoviše visoke profesionalne standarde aktuarske profesije i pomaže edukaciju i profesionalni razvoj i usavršavanje evropskih aktuara. Zahvaljujući ugledu koji je Groupe Consultatif stekla u prethodnim godinama, institucije EU od nje često traže profesionalno mišljenje o raznim pitanjima u vezi postojeće regulative, kao i predloženih zakona i direktiva.