20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika
Obrazovanje  
2011. Ekonomski fakultet u Beogradu
poslediplomske magistarske studije smer Aktuarstvo
2000. Ekonomski fakultet u Beogradu
osnovne studije smer Finansije, bankarstvo i osiguranje
 
Strani jezici  
  engleski
 
Licenca ovlašćenog aktuara
20.03.2006. Narodna banka Srbije, licenca G.br. 2428
 
Radno iskustvo
2013. – AMS osiguranje
Savetnik generalnog direktora
2010. – 2012. AXA Srbija
Član Izvršnog odbora zadužen za osiguranje
2006. – 2009. Dunav
Direktor Funkcije za aktuarstvo, statistiku i upravljanje rizicima solventnosti Kompanije i Ovlašćeni aktuar Kompanije
2004. – 2006. Narodna banka Srbije
viši stručni saradnik u Sektoru za nadzor osiguranja
2000. – 2004. Ministarstvo finansija
pripravnik / viši stručni saradnik u Sektoru za finansije, bankarstvo i osiguranje
 
Ovlašćeni aktuar za društva
2013. – AMS osiguranje
2010. – 2012. AXA Srbija
2009. – 2010. Dunav Re
2006. – 2010. Dunav osiguranje
 
Objavljeni radovi  
2012. Časopis Revizor
„Postulati koncepta Solventnost II društava za osiguranje“
 
Specijalnost i projekti
 

Aktuarski poslovi (životno i neživotno) – pricing, reserving, capital modeling
Reosiguranje
Corporate governance
Solventnost II
Upravljanje rizicima
Underwriting
Strateško planiranje i budžetiranje
Kreiranje sveobuhvatnog poslovnog modela za društva za osiguranje
Razvoj proizvoda osiguranja
Upravljanje projektima za implementaciju softverskih rešenja društava za osiguranje
Interna kontrola i revizija
Nadzor osiguranja

 

Međunarodni projekti analize tržišta osiguranja i razvoja strategije ulaska novih osiguravača na tržišta osiguranja u razvoju, naročito u zemljama CEE

Međnarodni projekat razvoja supervizije osiguranja

 
Druga imenovanja i funkcije
2012. – Groupe Consultatif Actuariel Europeen - član komiteta „Standards, Freedoms and Professionalism“ kao predstavnik UAS
2007. – International Actuarial Association – član komiteta „Insurance regulation“ i podkomiteta „Solvency“ kao predstavnik UAS
2002. – Udruženje aktuara Srbije - član Udruženja i Komisije za saradnju sa IAA i udruženjima drugih zemalja