20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su on-line, 5. novembra 2020. godine XVIII međunarodni simpozijum sa temom "Osiguranje u uslovima pandemije COVID-19".

Program Simpozijuma koji ste mogli pratiti on-line:
 1. Dr Jelena Kočović, Ekonomski faklutet Beograd
  Budućnost sektora osiguranja - optimistički ili pesimistički scenario?
 2. Dr Željko Jović, Narodna banka Srbije
  Sektor osiguranja u uslovima pandemije COVID-19: osvrt supervizora
 3. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
  Svet i Srbija: makroekonomske performanse u uslovima pandemije COVID-19
 4. Dr Đorđe Đukić, Ekonomski fakultet Beograd
  Kontinuitet politike negativnih kamatnih stopa ECB-a zbog pandemije COVID-19 i rastući finansijski rizici u osiguravajućim kompanijama
 5. Dr Marija Koprivica, Ekonomski faklutet Beograd
  COVID-19 kriza i niske kamatne stope – uticaj na osiguravače
 6. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Diskontne stope u MSFI 17: dekomponovanje premija za rizik
 7. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, Ekonomski fakultet Beograd
  Uticaj pandemije COVID-19 na sistem penzijskog osiguranja
 8. Dr Dragica Janković, Kompanija Dunav osiguranje
  Uticaj pandemije COVID-19 na tržište osiguranja u Srbiji
 9. Ljubiša Veljković, Milenijum osiguranje
  Uticaj pandemije COVID-19 na osiguranje od autoodgovornosti
 10. Bojan Mijailović, Sava životno osiguranje
  Uticaj pandemije COVID-19 na životno osiguranje
 11. Dr Hasan Hanić, Beogradska bankarska akademija Beograd
  Dohodni elasticiteti izdataka za životno osiguranje domaćinstava u Srbiji
 12. Nikola Rodić, OTP osiguranje
  Buduće izmene regulatornog okvira u osiguranju – da li da budemo optimistični?
 13. Branko Pavlović, Udruženje aktuara Srbije
  Digitalni virus
 14. Dr Violeta Tomašević, Univerzitet Singidunum Beograd
  Cyber rizici u savremenom osiguranju