16 | 06 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u hotelu Izvor u Aranđelovcu, od 17. do 20. juna 2021. godine XIX međunarodni simpozijum sa temom "Odgovori tržišta osiguranja na savremene izazove".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, dr Marija Koprivica, dr Željko Jović, Ekonomski faklutet Beograd, Narodna banka Srbije
  Održivi razvoj osiguranja u uslovima krize
 2. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Mirjana Gligorić Matić, dr Biljana Radivojević, Ekonomski faklutet Beograd
  Aktuelni izazovi i održivost razvoja privrede Srbije
 3. Dr Aleksandra Praščević, Ekonomski fakultet Beograd
  Izazovi post-pandemijskoj ekonomskoj politici: između kratkoročnih ciljeva i dugoročnog ekonomskog rasta
 4. Dr Željko Jović, Narodna banka Srbije
  Nadzor tržišta osiguranja u uslovima pandemije
 5. Uroš Andrijašević, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
  Sektor osiguranja u Crnoj Gori u uslovima pandemije COVID-19
 6. Dr Željko Šain, dr Jasmina Selimović, dr Edin Taso, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Odgovori tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini na aktuelne izazove
 7. Dr Milijana Novović Burić, dr Ana Lalević Filipović, dr Ljiljana Kašćelan, dr Vladimir Kašćelan, Ekonomski fakultet Podgorica
  Uticaj pandemije COVID-19 na tržište osiguranja u Crnoj Gori
 8. Dr Đorđe Đukić, dr Mališa Đukić, Ekonomski fakultet Beograd, Beogradska bankarska akademija
  Produženo dejstvo politike negativnih kamatnih stopa ECB-a na preuzimanje rizika od strane osiguravajućih kompanija
 9. Dr Svetlana Popović, dr Velimir Lukić, dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd
  Podrška centralnih banaka finansijskim tržištima, bankarskom i sektoru osiguranja kao odgovor na Kovid-19 krizu
 10. Dr Hasan Hanić, dr Milica Bugarčić, Beogradska bankarska akademija
  Ekonometrijska analiza uticaja dohotka na izdatke za životno (i zdravstveno) osiguranje domaćinstava u Srbiji
 11. Dr Dejan Trifunović, dr Đorđe Mitrović, Ekonomski fakultet Beograd
  Uticaj pandemije na životno i neživotno osiguranje
 12. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, Ekonomski fakultet Beograd
  Aktuelni izazovi za sistem penzijskog osiguranja
 13. Dr Safet Kozarević, mr Jovanka Ćetković, Ekonomski fakultet Tuzla, UNDP
  Mogućnosti razvoja osiguranja od prirodnih katastrofa za poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini
 14. Dr Jelena Doganjić, Katarina Božić, dr Živorad Ristić, Milenijum osiguranje, Udruženje osiguravača Srbije
  Savremeni izazovi u osiguranju motornih vozila u Srbiji
 15. Dr Nebojša Ralević, dr Marija Paunović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Univerzitet u Kragujevcu
  Proizvodi zdravstvenog osiguranja kao odgovor tržišta osiguranja na aktuelne izazove
 16. Mr Mihailo Kočović, dr Vesna Rajić, Ivana Ivković, MSc, Kompanija Dunav osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd
  Analiza varijabiliteta troškova pribave osiguravajućih kompanija
 17. Dr Boris Radovanov, dr Aleksandra Marcikić Horvat, dr Dragan Stojić, Ekonomski fakultet Subotica
  Dvo-etapni DEA model za ocenu efikasnosti osiguravajućih kompanija u Srbiji
 18. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Prinosi obveznica za katastrofalne štete iz perspektive modela vrednovanja
 19. Dr Katica Radosavljević, Ekonomski fakultet Beograd
  Unapređenje agrobiznisa kroz osiguranje biljne proizvodnje i životinja u Srbiji
 20. Dr Branko Urošević, dr Drago Inđić, Računarski fakultet, Union Univerzitet
  Digitalno osiguranje u nastajanju
 21. Dr Biljana Chroneos Krasavac, dr Jasna Soldić Aleksić, Ema Karamata, MSc, Ekonomski fakultet Beograd
  Izazovi digitalne transformacije u osiguranju
 22. Dr Violeta Tomašević, dr Milo Tomašević, Univerzitet Singidunum, Elektrotehnički fakultet Beograd
  Primena inovativnih informacionih tehnologija u osiguranju
 23. Mr Nenad Milikić, Nacionalna korporacija za osiguranje kredita
  Data Science u osiguranju
 24. Branko Pavlović, Globos osiguranje
  Cyber bezbednost i digitalni virusi za vreme pandemije analognog korona virusa
 25. Zaključci Simpozijuma