16 | 06 | 2024

Nenad Milikić je rođen 1972. god. u Beogradu. Diplomirao je 1998. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je menadžment u osiguranju 2005. god. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Karijeru u kompaniji Delta Generali osiguranje je započeo 2001. god. na poziciji stručnog saradnika za preventivni inženjering, a zatim je bio angažovan na pozicijama rukovodilac službe za preventivni inženjering i aktuar. Od 2008. god. je zaposlen u Uniqa osiguranju, gde je najpre bio angažovan na poziciji aktuara, zatim na poziciji vođe tima aktuara, i na poziciji direktora sektora za aktuarstvo i reosiguranje, na kojoj se i danas nalazi.


Zvanje ovlašćenog aktuara je stekao 2009. god. u Narodnoj banci Srbije. Ovlašćeni je aktuar za Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, Uniqa životno osiguranje a.d.o. Beograd, Uniqa neživotno osiguranje a.d. Podgorica i Uniqa životno osiguranje a.d. Podgorica.