24 | 03 | 2019

Zašto biti član UAS?

 
Članstvo u Udruženju aktuara Srbije omogućava Vam podršku u profesionalnom razvoju kroz:
  • Kontinuiranu edukaciju
  • Razmenu iskustva sa drugim članovima
  • Prisustvo događajima koje organizuje Udruženje zajedno sa drugim aktuarima
  • Pripadnost profesionalnoj zajednici koja zastupa aktuarske interese
  • Informacije o mogućnostima za dalji razvoj aktuarske karijere