16 | 06 | 2024

Redovni član Udruženja aktuara Srbije može biti lice koje:
  • prati razvoj nauke u oblasti aktuarske profesije i primene u praksi,
  • prihvati i sprovodi Statut UAS,
  • ima fakultetsku diplomu,
  • je specijalista u ovoj oblasti, nosilac titule magistra ili doktora nauka u oblasti aktuarstva, ili je ovlašćeni aktuar,
  • ima najmanje dve godine prakse na aktuarskim poslovima.

Evidencija uplata članarine redovnih članova UAS na dan 31.12.2023. godine:

 

Redni
broj
Godina
prijema
Ime i prezime 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. osnivač Jelena Kočović DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
2. osnivač Vladimir Gajović DA - - - - - - - - - - -
3. osnivač Marija Paunović DA - - DA DA - - DA DA - DA DA
4. osnivač Biljana Mladenović - - - - - - - - - - - -
5. osnivač Mirela Mitrašević DA DA DA DA - - DA DA DA DA DA DA
6. osnivač Tatjana Rakonjac-Antić DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
7. osnivač Goran Cvijović - - - - - - - - - - - -
8. osnivač Milijana Novović - - - - - - - - - - - -
9. osnivač Dragan Milošević - - - - - - - - - - - -
10. osnivač Marijana Živković - - - - - - - - - - - -
11. osnivač Ana Savić - - - - - - - - - - - -
12. osnivač Olivera Jovović - - - - - - - - - - - -
13. osnivač Saša Mičić - - - - - - - - - - - -
14. osnivač Miodrag Lovrić - - - - - - - - - - - -
15. osnivač Vanja Dragićević - - - - - - - - - - - -
16. pre 2012 Branko Manojlović - - - - - - - - - - - -
17. pre 2012 Milimir Lisov DA DA - - - - DA - - - - -
18. pre 2012 Teodora Teodorović Milosavljević DA DA DA - DA - - - - - - -
19. pre 2012 Mirjana Grbović - - - - - - - - - - - -
20. pre 2012 Gradimir Nikolić - - - - - - - - - - - -
21. pre 2012 Snežana Momirov - - - - - - - - - - - -
22. pre 2012 Nora Pallavicini - - - - - - - - - - - -
23. pre 2012 Dragan Filipović DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
24. pre 2012 Milica Ivić DA DA DA - - - - - - - - -
25. pre 2012 Dejan Petrović DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
26. pre 2012 Božidar Jankov - - - - - - - - - - - -
27. pre 2012 Milan Cerović DA - - - - - - - - - - -
28. pre 2012 Predrag Grbić - - - - - - - - - - - -
29. pre 2012 Branislav Gecić DA DA DA DA DA DA DA DA DA - - -
30. pre 2012 Vesna Tošić - - - - - - - - - - - -
31. pre 2012 Mirjana Marković DA - - - - - - - - - - -
32. pre 2012 Ljubomir Popović - - - - - - - - - - - -
33. pre 2012 Olgica Jevremović - - - - - - - - - - - -
34. pre 2012 Najdana Spasojević DA - - - - - - - - - - -
35. pre 2012 Igor Zorić DA - - DA - - DA - - - - DA
36. pre 2012 Jelena Doganjić DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
37. pre 2012 Gordana Radojević DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA - -
38. pre 2012 Dragica Janković DA DA - - - - - - DA DA - DA
39. pre 2012 Branko Pavlović DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
40. pre 2012 Nenad Milikić DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
41. pre 2012 Tatjana Milikić DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA -
42. pre 2012 Jelena Lončar DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA -
43. pre 2012 Aleksandar Perišić DA DA - DA - - - DA DA - - DA
44. pre 2012 Jasmina Bojović DA DA DA DA DA DA DA - - - - -
45. 2012 Tihomir Milošević - - - DA - - - - - - - -
46. 2012 Milorad Lakatuš DA DA DA - DA DA DA DA DA DA DA DA
47. 2012 Bojan Mijailović DA DA - - - DA DA DA DA - - -
48. 2012 Jelena Zagorčić DA - - DA - - - - - - - -
49. 2012 Saša Stanojlović DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
50. 2012 Marija Kovačević DA DA - DA - - DA DA - DA - -
51. 2012 Jelena Jovanović DA DA DA DA - - DA DA - - - -
52. 2012 Marija Jovović DA - - - - - - - - DA DA DA
53. 2013 Bojana Maračić X DA DA - - - - - - - - -
54. 2013 Milo Marković X DA DA DA - DA - DA DA DA - -
55. 2013 Ana Bojanić X - - DA DA DA DA DA DA DA DA DA
56. 2013 Stefan Mijatović X DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
57. 2013 Nikola Rodić X DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
58. 2013 Srdjan Trajković X - DA - DA - DA - - DA DA DA
59. 2013 Jelena Todosijević X DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA -
60. 2013 Ivana Simeunović X DA DA - - - - - - DA - -
61. 2014 Sanja Avramović X X DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
62. 2014 Ivana Dragojlović X X - - DA - - - - - - DA
63. 2014 Tijana Grebović X X - - DA - - - DA DA - DA
64. 2014 Milan Rankov X X DA DA DA DA DA - - DA - DA
65. 2014 Danijela Petković X X DA DA - - DA - - - - -
66. 2015 Petar Jovanović X X X - DA - DA - - - - DA
67. 2015 Slobodanka Vukadinović X X X - - - - - - - - -
68. 2015 Jelena Kulaš Kostić X X X - - - - - - - - -
69. 2015 Jasmina Kandić X X X DA DA DA DA DA DA DA DA -
70. 2015 Aleksandra Ranković X X X - - - - - - - - -
71. 2017 Zorica Knežević X X X X X - DA DA DA DA DA DA
72. 2017 Ana Lapčević X X X X X - - - - DA - -
73. 2017 Ana Watson X X X X X - - - DA DA - -
74. 2017 Jelena Cvetković X X X X X - - - DA - - DA
75. 2017 Tamara Stanisavljević X X X X X - - DA - DA DA DA
76. 2017 Jelena Brajović X X X X X DA - - - DA - -
77. 2017 Jelena Vasović X X X X X - DA DA DA DA DA -
78. 2017 Nevena Ćirić X X X X X DA DA DA DA DA DA DA
79. 2018 Siniša Stekić X X X X X X DA DA DA DA DA DA
80. 2018 Milena Čelebić X X X X X X - - - - - -
81. 2018 Veselin Lazarević X X X X X X - - - - - -
82. 2019 Jelena Trbović X X X X X X X DA DA DA DA -
83. 2019 Vladimir Mladenović X X X X X X X - - DA - -
84. 2019 Jovana Vilimonović X X X X X X X - - - - DA
85. 2021 Sanja Puvalić Janić X X X X X X X X X DA - -
86. 2021 Anja Marković X X X X X X X X X - - DA
87. 2021 Goran Vujanović X X X X X X X X X - - DA
88. 2021 Nevena Rafailović X X X X X X X X X - - DA
89. 2021 Siniša Klisurić X X X X X X X X X - DA DA
90. 2021 Eva Stanković X X X X X X X X X - - DA
91. 2021 Maja Đukić Ćorić X X X X X X X X X - - -
92. 2022 Biljana Petrušev X X X X X X X X X X DA DA
93. 2022 Katarina Radošević X X X X X X X X X X - -
94. 2022 Mina Cvjetan X X X X X X X X X X - DA
95. 2022 Mirjana Romanić X X X X X X X X X X DA DA
96. 2022 Marijana Đurović X X X X X X X X X X - DA
97. 2022 Ivana Bukurecki X X X X X X X X X X - DA
98. 2023 Bojana Gajić X X X X X X X X X X X -
99. 2023 Svetlana Dragić X X X X X X X X X X X -
100. 2023 Ana Ivanković X X X X X X X X X X X -
101. 2023 Aleksandar Despotović X X X X X X X X X X X DA