20 | 07 | 2024
Pridruženi član može biti lice koje:
 • studira ili obavlja poslove iz oblasti aktuarske struke, a ne zadovoljava kriterijume za punopravno članstvo;
 • je zainteresovano za praćenje aktuarske struke.
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2023. godinu:
 1. Asif John
 2. Sanja Milosavljević
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2022. godinu:
 1. Ana Ivanković
 2. Asif John
 3. Sanja Milosavljević
 4. Jelena Stanković
 5. Tanja Stojmenović
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2021. godinu:
 1. Ana Ivanković
 2. Asif John
 3. Aleksandra Krejović
 4. Sanja Milosavljević
 5. Sandra Sinkić
 6. Tanja Stojmenović
 7. Nina Uljarević
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2020. godinu:
 1. Ana Ivanković
 2. Asif John
 3. Marica Kosanović
 4. Aleksandra Krejović
 5. Sanja Milosavljević
 6. Mina Uljarević
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2019. godinu:
 1. Asif John
 2. Sanja Milosavljević
 3. Jelena Stanković
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2018. godinu:
 1. Milena Čelebić
 2. Asif John
 3. Marica Kosanović
 4. Sanja Milosavljević
 5. Milana Nikolić
 6. Sanja Puvalić
 7. Jelena Stanković
 8. Marko Stojanović
 9. Jelena Trbović
 10. Ivana Višnjić
 11. Dragana Vulović
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2017. godinu:
 1. Asif John
 2. Milana Nikolić
 3. Jelena Stanković
 4. Marko Stojanović
 5. Jelena Trbović
 6. Jelena Vasović
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2016. godinu:
 1. Nevena Ćirić
 2. Marica Kosanović
 3. Asif John
 4. Jelena Trbović
 5. Jelena Vasović
 6. Ivana Višnjić
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2015. godinu:
 1. Jelena Brajović
 2. Nevena Ćirić
 3. Milena Čelebić
 4. Asif John
 5. Ana Krneta
 6. Ana Lapčević
 7. Vesna Lisov
 8. Mihajlo Petrović
 9. Sanja Puvalić
 10. Jelena Trbović
 11. Jelena Vasović
 12. Jovana Vilimonović
 13. Ivana Višnjić
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2014. godinu:
 1. Milena Čelebić
 2. Nevena Ćirić
 3. Asif John
 4. Jasmina Kandić
 5. Marica Kosanović
 6. Mirela Mitrašević
 7. Jelena Brajović
 8. Danijela Petković
 9. Biljana Petrušev
 10. Dragan Simanić
 11. Tamara Srbulović
 12. Jelena Trbović
 13. Jelena Vasović
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2013. godinu:
 1. Sanja Avramović
 2. Jelena Cvetković
 3. Nevena Ćirić
 4. Ivana Dragojlović
 5. Petar Jovanović
 6. Jasmina Kandić
 7. Marica Kosanović
 8. Katarina Milošević
 9. Mirela Mitrašević
 10. Tijana Mladenović
 11. Ivana Pejović
 12. Jelena Perišić
 13. Milan Rankov
 14. Tamara Srbulović
 15. Jelena Todosijević
 16. Jelena Trbović
 17. Jelena Vasović
 18. Ivana Višnjić
 19. Ksenija Zorčić
Pridruženi članovi UAS koji su platili članarinu za 2012. godinu:
 1. Sanja Avramović
 2. Ivana Dragojlović
 3. Petar Jovanović
 4. Daliborka Jovičić
 5. Jasmina Kandić
 6. Marija Kerkez
 7. Marica Kosanović
 8. Veselin Lazarević
 9. Bojana Maračić
 10. Mirela Mitrašević
 11. Tijana Mladenović
 12. Slobodanka Nikolovski
 13. Katarina Radošević
 14. Milan Rankov
 15. Jelena Todosijević
 16. Srđan Trajković
 17. Jelena Vasović
 18. Jovana Vilimonović
 19. Ivana Višnjić
 20. Ksenija Zorčić