24 | 03 | 2019

Članarina

Odlukom Skupštine Udruženja aktuara Srbije od 2009. godine godišnja članarina u Udruženju iznosi:
  • 4.000 RSD za redovne članove i
  • 2.000 RSD za pridružene članove
Članarina se plaća do 31. marta za tekuću godinu.
Članovi koji plaćaju individualno članarinu mogu to uraditi opštom uplatnicom u svakoj banci ili pošti na sledeći način:
  • Uplatilac: ime, prezime i adresa člana UAS
  • Svrha uplate: članarina UAS za 201X. godinu
  • Primalac: Udruženje aktuara Srbije, Bulevar Despota Stefana 68, Beograd
  • Iznos: 4.000,00 za redovne, odnosno 2.000,00 za pridružene članove
  • Račun primaoca: 160-374957-17
  • Poziv na broj: (ne treba popunjavati)

Članovi kojima kompanija plaća članarinu, fakturu mogu dobiti od sekretara Udruženja, ukoliko pošalju zahtev na sekretar@aktuar.rs