20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Na sednici Skupštine Udruženja aktuara Srbije, održanoj 02.07.2013. godine, primljeni su novi članovi i predsednik Udruženja je podneo izveštaj o radu UAS u prethodnoj godini.
Zapisnik sa sednice Skupštine možete pročitati ovde.

Udruženje aktuara Srbije je postalo pridruženi član Groupe Consultatif na Skupštini održanoj u Rimu 19. oktobra 2012. godine.

 Groupe Consultatif je osnovana 1978. godine s ciljem da okupi aktuarska udruženja u Evropskoj Uniji i zastupa interese aktuarske profesije u institucijama EU. Danas je Groupe Consultatif forum za međusobnu diskusiju i saradnju 35 evropskih aktuarskih udruženja. Groupe Consultatif promoviše visoke profesionalne standarde aktuarske profesije i pomaže edukaciju i profesionalni razvoj i usavršavanje evropskih aktuara. Zahvaljujući ugledu koji je Groupe Consultatif stekla u prethodnim godinama, institucije EU od nje često traže profesionalno mišljenje o raznim pitanjima u vezi postojeće regulative, kao i predloženih zakona i direktiva.

Otvoren je tekući račun Udruženja broj 160-374957-17.

Molimo članove da uplate članarinu za 2012. godinu.

 

Na sednici Skupštine Udruženja aktuara Srbije, održanoj 10.05.2012. godine, izabran je novi predsednik Udruženja i primljeni su novi članovi.

Nacrt novog Zakona o osiguranju objavljen je na sajtu Narodne banke Srbije u aprilu 2012. godine.