20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

XVI međunarodni simpozijum „Novi izazovi na tržištu osiguranja“ u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je od 17. do 20. maja 2018. godine u Aranđelovcu.

XIV međunarodni simpozijum „Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu“ u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je od 19. do 22. maja 2016. godine na Zlatiboru.

XIII međunarodni simpozijum „Upravljanje kaastrofalnim rizicima I održivi razvoj“ u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je od 05. do 07. juna 2015. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu.

XII međunarodni simpozijum „Upravljanje rizicima na tržištu osiguranja - u susret konceptu Solventnost II“ u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je od 06. do 08. juna 2014. godine u Aranđelovcu.

XI međunarodni simpozijum „Tržište osiguranja i reosiguranje“ u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je od 13. do 16. juna 2013. godine u Vrnjačkoj Banji.