20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Redovni mesečni sastanak UAS održaće se 3. decembra 2012. godine u 15 časova. Tema: Izravnanje rizika putem reosiguranja

 

Redovni mesečni sastanak UAS održaće se i u februaru 2013. Tema će biti dogovorena na sastanku u decembru 2012.