03 | 12 | 2023
Udruženje aktuara Srbije tradicionalno organizuje seminare za kontinuiranu edukaciju aktuara.