03 | 12 | 2023

Prezentacije sa simpozijuma koje organizuje Udruženje aktuara Srbije.