20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u hotelu Izvor u Aranđelovcu, od 9. do 12. juna 2022. godine XX međunarodni simpozijum sa temom "Savremeni problemi razvoja tržišta osiguranja".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet Beograd
  Savremeni izazovi i perspektive razvoja tržišta osiguranja
 2. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Mirjana Gligorić Matić, dr Biljana Radivojević, Ekonomski faklutet Beograd
  Otvoreni problemi i perspektive održivog razvoja privrede Srbije
 3. Dr Aleksandra Praščević, Ekonomski fakultet Beograd
  Geopolitički izazovi u postkovid svetu kao odrednica makro-ekonomskih kretanja
 4. Dr Željko Jović, Narodna banka Srbije
  Značaj funkcije nadzora NBS za upravljanje rizicima na tržištu osiguranja
 5. Uroš Andrijašević, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
  Unapređenje regulatornog okvira za oblast osiguranja u Crnoj Gori – tranzicija ka Solventnosti II
 6. Dr Hasan Hanić, dr Milica Bugarčić, Beogradska bankarska akademija
  Ključne determinante tražnje za uslugama osiguranja u Srbiji
 7. Dr Željko Šain, dr Jasmina Selimović, dr Edin Taso, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Savremeni problemi razvoja tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini
 8. Dr Marija Koprivica, Ekonomski fakultet Beograd
  Rizik inflacije kao rastuća pretnja za osiguravajuće kompanije
 9. Mr Milan Raičević, dr Ana Lalević Filipović, dr Milijana Novović Burić, dr Vladimir Kašćelan, Ekonomski fakultet Podgorica
  Green osiguranje – specifičnosti proizvoda i ograničenja primene na crnogorskom tržištu osiguranja
 10. Dr Dejan Trifunović, dr Đorđe Mitrović, Danijela Božanić, Ekonomski fakultet Beograd
  Uticaj klimatskih promena na osiguranje - bihevioristički pristup
 11. Dr Velimir Lukić, dr Svetlana Popović, dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd
  Uticaj ESG politike na finansijski sektor
 12. Dr Jelena Doganjić, Milenijum osiguranje
  Implementacija međunarodnih propisa i standarda na tržištu osiguranja u Srbijii
 13. Mr Aleksandar Perišić, Generali osiguranje Srbija
  Uticaj primene MSFI 17 na društva za osiguranje i budući izazovi
 14. Nikola Rodić, OTP osiguranje
  Preispitivanje poslovnog modela osiguranja – evoluirajmo ili ćemo nestati
 15. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Da li je pandemija promenila performanse akcija osiguravajućih kompanija?
 16. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, dr Jelena Stanojević, Ekonomski fakultet Beograd
  Mogućnosti stabilizovanja sistema penzijskog osiguranja u uslovima krize
 17. Bojan Mijailović, Sava neživotno osiguranje
  Budućnost osiguranja nakon pandemije i krize
 18. Dr Katica Radosavljević, dr Branko Mihajlović, dr Vesna Popović, Ekonomski fakultet Beograd
  Mogućnosti osiguranja aktuelnih rizika u turizmu
 19. Dr Safet Kozarević, mr Jovanka Ćetković, Ekonomski fakultet Tuzla, UNDP
  Spremnost poljoprivrednih proizvođača za osiguranje od prirodnih katastrofa u Bosni i Hercegovini
 20. Dr Nebojša Žarković, dr Željko Vojinović, Univerzitet privredna akademija, Ekonomski fakultet Subotica
  Otvorena pitanja u posredovanju i zastupanju u osiguranju
 21. Petar Jovanović, Triglav osiguranje
  Generalizovani linerani modeli i primena u određivanju premije osiguranja
 22. Dr Nenad Filipović, dr Marija Gačić, Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu
  Doprinos veštačke inteligencije upravljanju rizicima u osiguranju
 23. Dr Nebojša Ralević, dr Marija Paunović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Fakultet za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu
  Kopula modeli u aktuarstvu
 24. Branko Pavlović, Globos osiguranje
  Veštačka inteligencija u osiguranju
 25. Mr Nenad Milikić, Nacionalna korporacija za osiguranje kredita
  Osnove mašinskog učenja za analizu podataka u industriji osiguranja
 26. Dr Dr Ana Slavković, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije
  Izazovi razvoja tržišta osiguranja kriptovaluta
 27. Mr Mihailo Kočović, dr Vesna Rajić, Kompanija Dunav osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd
  Primena višestruke regresione analize pri utvrđivanju uticaja troškova sprovođenja osiguranja na premiju osiguranja
 28. Dr Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Beograd
  Delatnost osiguranja i oglašavanje u postkovid svetu: zašto je važno ulagati još više nego ranije?
 29. Zaključci Simpozijuma