20 | 07 | 2024

Branko Pavlović je rođen 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Karijeru u kompaniji Delta Generali osiguranje započeo je 2000. godine. Pridruženi član Izvršnog odbora je od 2007. godine, odgovoran za informacione tehnologije, procese i aktuarstvo, a član Izvršnog komiteta sa istim nadležnostima od 2012. godine.

Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine i bio imenovan na ovu funkciju u kompanijama Delta Generali osiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali reosiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali osiguranje a.d. Podgorica i Delta Generali životna osiguranja a.d. Podgorica.


U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu. Od 2011. godine je član Upravnog odbora Društva za upravljanje penzijskim fondom Delta Generali.


Više informacija na: www.brankopavlovic.rs