03 | 12 | 2023
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

XXX Kongres Međunarodnog udruženja aktuara (International Actuarial Association) održaće se u periodu 30.03. – 04.04.2014. godine u Vašingtonu, SAD.