16 | 06 | 2024

Aktuar je specijalista koji analizira finansijske posledice rizika. Koristi matematičke, statističke i finansijske metode da prouči neizvesne buduće događaje koji mogu prouzrokovati štetu koju pokrivaju osiguravajuće kompanije.

Aktuari se bave širokim spektrom poslova u osiguranju. Određuju cenu osiguravajućih proizvoda, obračunavaju rezerve kako bi osiguravajuća kompanija mogla da pokrije sve štete koje će osiguranici imati u budućnosti, pronalaze kreativne načine da smanje rizike sa kojima se suočava osiguravajuća kompanija, brinu o solventnosti kompanije, računaju profitabilnost, proučavaju kako su investirana sredstva kompanije, itd.

Takođe, rade na pripremi ugovora o osiguranju i drugih finansijskih ugovora, pravila za raspodelu profita, savetuju javnost po raznim finansijskim i statističkim pitanjima, savetuju vladu o socijalnim temama i javnom penzijskom osiguranju. Za većinu ovih poslova potrebna je velika veština rada s brojevima, ali je neophodno i suštinsko poznavanje ekonomije i prava.

Da bi uopšte mogli da savladaju sve potrebne oblasti aktuari su po pravilu izuzetno inteligentni. U Americi je to već godinama jedan od 5 najboljih poslova na tržištu. Svoj posao aktuari opisuju kao zanimljiv i prepun intelektualnih izazova. Radna atmosfera je prijatna i najčešće postoji međusobna solidarnost i poštovanje među kolegama aktuarima. Aktuari rade za upravu kompanije tako da imaju priliku da utiču na najznačajnije poslovne odluke. Aktuarski posao nosi i veliku odgovornost, prvenstveno prema finansijskim interesima šire javnosti, pa je u inostranstvu to odlično plaćen posao. Popularan je u razvijenim zemljama, tako da se pojavljuje i u filmovima. U holivudskom filmu snimljenom 2002. godine „Sve o Šmitu“, koji je prikazivan i u našim bioskopima, glavni lik je penzionisani aktuar koga glumi Džek Nikolson.