20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su na Zlatiboru, od 18. do 21. maja 2017. godine XV međunarodni simpozijum sa temom "Izazovi i perspektive razvoja tržišta osiguranja - 15 godina posle".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, dr Marija Jovović, Ekonomski faklutet Beograd
  Izazovi tržišta osiguranja Srbije poslednjih 15 godina
 2. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Mirjana Gligorić, Ekonomski fakultet Beograd
  Makroekonomska slika Srbije: Šta se promenilo za poslednjih 15 godina?
 3. Mr Biljana Pantović, mr Lidija Drobnjak, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
  Trendovi u razvoju tržišta osiguranja Crne Gore u poslednjoj dekadi
 4. Mr Tamara Pejić Petković, Mladen Jovanović, Agencija za osiguranje Republike Srpske
  Nadzor tržišta osiguranja Republike Srpske – šta je učinjeno poslednjih 15 godina
 5. Dr Valerij Baskakov, IAAK, Moskva
  Estimation accuracy improvement under IAS-19
 6. Mr Matija Šenk, Andrej Nemec, KD Življenje
  Izazovi i perspektive slovenačkog trga osiguranja – 15 godina posle
 7. Dr Dragica Janković, Kompanija Dunav osiguranje
  Srpsko tržište osiguranja u procesu uvođenja koncepta Solvency 2
 8. Boško Petrović, Generali reosiguranje Srbija
  Izazovi u razvoju tržišta reosiguranja
 9. Dr Željko Šain, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Tržište osiguranja BiH u poslednjih 15 godina
 10. Dr Vladimir Kašćelan, dr Ljiljana Kašćelan, dr Milijana Novović-Burić, Ekonomski fakultet Podgorica
  Tržište osiguranja motornih vozila u Crnoj Gori u prethodnoj dekadi i njegove perspektive
 11. Boris Šaban, Udruženje – Nacionalni biro osiguravača Crne Gore
  Značaj statistike osiguranja za razvoj tržišta osiguranja
 12. Raduška Cupać, Jovanka Ćetković, UNDP
  Modeli osiguranja rizika poplava sa posebnim osvrtom na indeksno osiguranje
 13. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, Ekonomski fakultet Beograd
  Mogućnosti razvoja dugoročnih vidova osiguranja u Srbiji
 14. Dr Saša Ranđelović, dr Dejan Trifunović, dr Đorđe Mitrović, Ekonomski fakultet Beograd
  Komparativna analiza poreskih podsticaja za životno i penzijsko osiguranje u državama jugoistočne Evrope
 15. Malcolm Campbell, Međunarodna asociacija aktuara (IAA)
  IAA history, importance for development of actuarial profession and vision of future
 16. Dr Đorđe Đukić, Ekonomski fakultet Beograd
  Reperkusije politike negativnih kamatnih stopa u razvijenim industrijskim zemljama na finansijske posrednike
 17. Dr Marina Evgenevna Baskakova, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences
  Проблемы социального страхования занятых в малом бизнесе
 18. Dr Evica Petrović, dr Jelena Stanković, Ekonomski fakultet Niš
  Racio analiza i upravljanje rizicima kompanija za neživotno osiguranje u Republici Srbiji
 19. Dr Blagoije Paunović, dr Dragica Janković, dr Mirela Mitrašević, Ekonomski fakultet Beograd, Kompanija Dunav osiguranje, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Značaj sopstvene procene rizika pri utvrđivanju solventnosti osiguravajućih kompanija
 20. Dr Jasna Pak
  Osiguranje od profesionalne odgovornosti posrednika osiguranja
 21. Dr Jovan Slavnić, Prof. Univerziteta u Novom Sadu, u penziji
  Posrednici u osiguranju – usklađivanje njihovih obligacionih odnosa sa savremenim evropskim pravom
 22. Branko Pavlović, Generali osiguranje Srbija
  Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja u poslednjih 15 godina
 23. Nenad Milikić, Uniqa osiguranje
  Obračun rezervisanih nastalih neprijavljenih šteta – izazovi u praksi
 24. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Upotreba društvenih mreža u proceni rizika i premija Srbije
 25. Dr Nebojša Žarković, dr Željko Vojinović, Fakultet poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet Subotica
  Životna osiguranja u digitalnom dobu
 26. Dr Vesna Rajić, Mr Mihailo Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Kompanija Dunav osiguranje
  Mogućnosti primene bootstrap metoda u osiguranju