01 | 12 | 2021
Osnovni dokumenti kojima se reguliše rad Udruženja:

Usvojeni standardi aktuarske prakse:

Zapisnici:
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 10.5.2012.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 2.7.2013.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 2.7.2014.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 7.7.2015.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 19.5.2017.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 18.5.2018.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 17.5.2019.
  • Zapisnik sa sednice Skupštine UAS održane 18.6.2021.Ostalo: