20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u Beogradu, od 11. do 14. juna 2012. godine X međunarodni simpozijum sa temom "Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive razvoja".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Chris Daykin, International Actuarial Association (IAA)
  How might Solvency II apply to pensions?
 2. Mira Erić Jović, Viceguverner, Narodna banka Srbije
  Rezultati kontrole i nadzora tržišta osiguranja u Srbiji od 2004. do 2012. godine
 3. Vladan Manić, Udruženje osiguravača Srbije
  Uloga Udruženja osiguravača u uređenju tržišta osiguranja autoodgovornosti
 4. Dr Martin Baller, European Actuarial Academy (EAA)
  The development of life insurance market in Germany - how do the companies answer the new challenges?
 5. Vladimir Novikov, Predsednik Udruženja aktuara Rusije, Svetlana Golačeva(EAA)
  Tendencies of development of insurance market in Russia in the last decade
 6. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
  Makroekonomski okvir razvoja tržišta osiguranja u poslednjoj dekadi
 7. Dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet Beograd
  Trendovi u razvoju srpskog tržišta osiguranja u poslednjoj dekadi
 8. Mr Janez Komelj, Sava Re
  Razvoj tržišta osiguranja u Sloveniji u poslednjoj deceniji
 9. Dr Drago Jakovčević, Dr Mihovil Anđelinović, Ekonomski fakultet Zagreb
  Hrvatsko tržište osiguranja u poslednjoj deceniji
 10. Dr Safet Kozarević, mr Radivoj Kovač, Ekonomski fakultet Tuzla
  Trendovi razvoja tržišta osiguranja u BiH u poslednjoj dekadi
 11. Dr Vladimir Kašćelan, dr Milijana Novović, Ekonomski fakultet Podgorica
  Razvoj tržišta osiguranja u Crnoj Gori
 12. Božana Šljivar, Agencija za osiguranje Republike Srpske
  Tržište osiguranja Republike Srpske na putu uređenja
 13. Dr Željko Šain, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Uređenje tržišta osiguranja u BiH u poslednjoj dekadi
 14. Sergej Simoniti, Mr Nejka Štibernik
  Nadzor osiguranja u Sloveniji i njegovi izazovi
 15. Mr Lidija Jauković, Agencija za nadzor osiguranja CG
  Rezultati nadzora i kontrole tržišta osiguranja u Crnoj Gori
 16. Dr Zoran Ćirović, Komisija za hartije od vrednosti
  Investiranje osiguravajućih društava na tržištu kapitala u kontekstu nove zakonske regulative
 17. Hrvoje Pauković, Hrvatski ured za osiguranje
  Osiguranje od automobilske odgovornosti – iskustva Hrvatske
 18. Dušan Tomić, KPMG
  Solvency II implementacija: izazovi i šanse
 19. Mr Matija Šenk, KD Življenje
  Značaj aktuara za razvoj novih proizvoda u životnom osiguranju
 20. Mr Rudi Lipovec, Triglav osiguranje
  Pokazatelji razvoja neživotnog osiguranja - savremene tendencije
 21. Branko Pavlović, Delta Generali osiguranje
  Rezerve za neistekle rizike
 22. Dr Tatjana Rakonjac Antić, dr Milimir Lisov, dr Vesna Rajić, Ekonomski fakultet Beograd, DDOR Novi Sad
  Problemi održivosti javnog sistema penzijskog osiguranja u Srbiji
 23. Dr Dragica Janković, Kompanija Dunav osiguranje
  Problemi funkcionisanja zdravstvenog osiguranja u Srbiji
 24. Dr Zoran Keković, Dr Nebojša Žarković, Predrag Marić, Fakultet bezbednosti Beograd, Fakultet poslovne ekonomije
  Značaj osiguranja za upravljanje rizicima vanrednih situacija
 25. Dr Branko Urošević, Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Stvaranje ambijenta za efikasniji investicioni portfolio u osiguranju u Srbiji
 26. Dr Ljubiša Dabić, Ekonomski fakultet Beograd
  Problemi primene pravne regulative u praksi osiguranja
 27. Dr Hasan Hanić, Mr Mihailo Kočović, Marija Jovović, Beogradska bankarska akademija, Ekonomski fakultet Beograd
  Pokazatelji i tendencije koncentracije tržišta osiguranja u Srbiji
 28. Dr Mirela Mitrašević, Marija Jovović, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje rizicima neživotnog osiguranja u konceptu Solventnost II