20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su na Zlatiboru, od 16. do 19. maja 2019. godine XVII međunarodni simpozijum sa temom "Osiguranje na pragu IV industrijske revolucije".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, dr Marija Jovović, Ekonomski faklutet Beograd
  IV industrijska revolucija – pretnja ili šansa za osiguranje?
 2. Gordana Bukumirić, Uniqa osiguranje
  Uticaj IV industrijske revolucije na poslovanje osiguravajuće kompanije
 3. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Mirjana Gligorić, dr Biljana Radivojević, Ekonomski fakultet Beograd
  Privreda Srbije pred izazovom IV industrijske revolucije
 4. Dr Đorđe Mitrović, dr Dejan Trifunović, dr Saša Ranđelović, Ekonomski fakultet Beograd
  Digitalizacija u finansijskom sektoru i implikacije za osiguranje
 5. Dr Željko Jović, Narodna banka Srbije
  Nadzor osiguranja na pragu IV industrijske revolucije sa posebnim akcentom na značaju aktuarskih modela
 6. Siegbert Baldauf, German Actuarial Association
  Actuarial work in the future: evolution, disruption, revolution?
 7. Dr Željko Šain, dr Jasmina Selimović, dr Edin Taso, Ekonomski fakultet Sarajevo, Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
  Industrija osiguranja u BiH na pragu IV industrijske revolucije
 8. Dr Vladimir Kašćelan, dr Milijana Novović Burić, dr Ljiljana Kašćelan, dr Milena Lipovina Božović, Ekonomski fakultet Podgorica
  Analiza informisanosti i poverenja crnogorskih građana u industriju osiguranja primenom kompjuterskih metoda
 9. Dr Evica Petrović, dr Jelena Z. Stanković, Ekonomski fakultet Niš
  Tehnološka revolucija i njen uticaj na izbor kanala prodaje usluga osiguranja
 10. Dr Svetlana Popović, dr Velimir Lukić, dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd
  Otvoreno bankarstvo – revolucija u finansijskom sektoru
 11. Stefano Ellero, Zavarovalnica Triglav
  Validation of third-party catastrophe loss models
 12. Dr Jelena Doganjić, Europa Re Ltd, Switzerland
  Savremeni trendovi upravljanja rizikom u osiguranju poljoprivrede - osiguranje gubitka prinosa useva na bazi indeksa
 13. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Indeksno osiguranje u industriji vina: primena vremenskih derivata
 14. Dr Safet Kozarević, mr Jovanka Ćetković, mr Raduška Cupać, Ekonomski fakultet Tuzla, UNDP
  Savremeni modeli utvrđivanja spremnosti za plaćanje osiguranja od prirodnih katastrofa u Bosni i Hercegovini
 15. Dr Đorđe Đukić, dr Mališa Đukić, Ekonomski fakultet Beograd, Beogradska bankarska akademija
  Rastući geopolitički rizici i perspektive za normalizaciju monetarne politike ECB
 16. Dr Blagoje Paunović, Nataša Tešić, MSc, Ekonomski fakultet Beograd, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Doprinos osiguranja ciljevima održivog razvoja
 17. Dr Valery Baskakov, dr Nikolay Sheparnev, dr Evgeny Yanenko, IAAK Moskva
  Modeling Financial Flows of Insurance Company Based on Machine Learning
 18. Branko Pavlović, Udruženje aktuara Srbije
  Primena robota u osiguranju
 19. Mr Nenad Milikić, Uniqa osiguranje
  Izvori statističkih podataka i softver za njihovu obradu
 20. Mr Mihailo Kočović, dr Vesna Rajić, Kompanija Dunav osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd
  Primena softvera u aktuarstvu na pragu IV industrijske revolucije
 21. Nikola Rodić, Societe generale osiguranje
  Kako smanjiti kapitalni zahtev Solventnosti II za tržišni rizik u Srbiji
 22. Dr Radojko Lukić, dr Tatjana Rakonjac-Antić, dr Jelena Stanojević, Ekonomski fakultet Beograd
  Penzijsko osiguranje na pragu IV industrijske revolucije
 23. Milan Rankov, Merkur osiguranje
  Digitalizacija u životnom i zdravstvenom osiguranju
 24. Dr Jelena Z. Stanković, dr Jovica Stanković, Ekonomski fakultet Niš
  Uloga analitike velikih podataka u industriji osiguranja
 25. Dr Marija Paunović, dr Nebojša Ralević, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
  Aktuarska analiza i upravljanje rizicima cyber osiguranja
 26. Ana Lapčević, MSc, PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
  Revizija u digitalnom dobu
 27. Dr Vladimir Stančić, Ekonomski fakultet Kragujevac
  Nematerijalna ulaganja osiguravača i IT revolucija
 28. Zaključci Simpozijuma