20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u Aranđelovcu, od 05. do 07. juna 2015. godine XIII međunarodni simpozijum sa temom "Upravljanje katastrofalnim rizicima i održivi razvoj".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, Dr Blagoje Paunović, Dr Saša Ranđelović, Ekonomski faklutet Beograd
  Upravljanje katastrofalnim rizicima i održivi razvoj
 2. Nikola Rodić, Narodna banka Srbije
  Uticaj majskih poplava na sektor osiguranja u Republici Srbiji
 3. Dr Biljana Chroneos Krasavac, Joaquin Toro, MSc, Sandra Nedeljković, Marija Bijelić, Ekonomski fakultet Beograd, Svetska banka, Kancelarija za obnovu i pomoć poplavljenim područjima
  Uloga države u upravljanju rizikom prirodnih katastrofa
 4. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
  Prirodne katastrofe i održivi razvoj
 5. Dr Valerij Baskakov, IAAK Moskva
  Russian model of management of risks of man-made disasters
 6. Dr Martin Balleer, European Actuarial Academy (EAA)
  Catastrophic risk insurance in Germany
 7. Dr Janez Komelj, Sava Re
  Reosiguranje katastrofalnih rizika u Sloveniji
 8. Dr Vladimir Kašćelan, Dr Milijana Novović Burić, Ekonomski fakultet Podgorica
  Upravljanje katastrofalnim rizicima u Crnoj Gori
 9. Dr Safet Kozarević, Mirnes Mehanović, Ekonomski fakultet Tuzla
  Identifikacija i evaluacija imovinskih rizika u drvnoj industriji
 10. Mr Marijana Lemić Saramandić, Europa Re
  Razvoj tržišta osiguranja od prirodnih katastrofa u Jugoistočnoj Evropi - Program Evropa Re
 11. Božana Šljivar, Agencija za osiguranje Republike Srpske
  Pretpostavke za upravljanje katastrofalnim rizicima u Republici Srpskoj
 12. Mr Biljana Pantović, Mr Lidija Drobnjak, Agencija za nadzor osiguranja CG
  Mogućnosti i ograničenja upravljanja katastrofalnim rizicima
 13. Juliana Dengeri, MSc, Albanian Financial Supervisory Authority
  Catastrophe risk management in Albania
 14. Boško Petrović, Generali reosiguranje Srbija
  Osiguranje katastrofalnih rizika u regionu
 15. Mr Vidan Slana, Wiener Re Beograd
  Reosiguranje katastrofalnih rizika u neživotnom osiguranju
 16. Zorana Pejčić, Dunav RE
  Problemi reosiguranja katastrofalnih rizika u Srbiji
 17. Mr Matija Šenk, Adriatic Slovenica
  Emerging risks
 18. Dr Dragica Janković, Nataša Tešić, MSc, Kompanija Dunav osiguranje, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Najveće katastrofalne štete u poslednje dve dekade
 19. Branko Pavlović, Generali osiguranje Srbija
  Osiguranje energetskih postrojenja od katastrofalnih rizika
 20. Dr Emilija Manić, Dr Slavoljub Dragićević, Vojkan Gajović, MSc, Ekonomski fakultet Beograd, Geografski fakultet Beograd, GDI GISData
  Primena GIS-a u ocenjivanju ugroženosti prostora prirodnim nepogodama
 21. Marija Jovović, MSc., Dr Mirela Mitrašević, Mr Jelena Stanojević, Ekonomski fakultet Beograd, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Merenje katastrofalnih rizika u konceptu Solventnost II
 22. Dr Irena Janković, Dr Dejan Trifunović, Marija Jovović, MSc, Ekonomski fakultet Beograd
  Katastrofalne obveznice kao instrument upravljanja katastrofalnim rizicima
 23. Dr Vesna Rajić, Mr Mihailo Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Kompanija Dunav osiguranje
  Kvantifikovanje katastrofalnih rizika kao faktor određivanja premije osiguranja
 24. Dr Hasan Hanić, dr Živorad Ristić, Beogradska bankarska akademija, Udruženje osiguravača Srbije
  Katastrofalne posledice incidentnih situacija pri prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju
 25. Dr Vesna Đukić, Uroš Đurić, Fakultet dramskih umetnosti Beograd, Građevinski fakultet Beograd
  Problemi osiguranja kulturnog nasleđa u Srbiji od katastrofalnih rizika izazvanih vremenskim nepogodama
 26. Milica Kočović, MSc, Institut ekonomskih nauka Beograd
  Uticaj katastrofalnih rizika na održivi razvoj zaštićenih područja

  Okrugli sto "Upravljanje rizicima prirodnih katastrofa u poljoprivredi"

 1. Dr Žaklina Stojanović, Dr Ivana Popović Petrović, Dr Tatjana Rakonjac Antić, Ekonomski fakultet Beograd
  Uticaj katastrofalnih rizika na sektor poljoprivrede u Srbiji
 2. Nenad Milikić
  Osiguranje katastrofalnih rizika u poljoprivredi