20 | 07 | 2024

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u Vrnjačkoj Banju, od 13. do 16. juna 2013. godine XI međunarodni simpozijum sa temom "Tržište osiguranja i reosiguranje".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. David Martin, Groupe Consultatif Actuariel Europeen
  The role and importance of the Groupe Consultatif
 2. Dr Martin Baller, European Actuarial Academy (EAA)
  Non Traditional Pricing – risk transfer to the capital market in the insurance and reinsurance market
 3. Svetlana Golačeva, Rosgosstrakh
  Russia insurance market today
 4. Mr Jelena Doganjić, Narodna banka Srbije
  Nadozor tržišta osiguranja u Srbiji
 5. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
  Stanje i perspektive privrede Srbije
 6. Gordana Dostanić, Direktor Beogradske berze
  Stanje na finansijskim tržištima u Srbiji i mogućnosti ulaganja sredstava osiguravača
 7. Dr Jelena Kočović, Dr Dejan Trifunović, Ekonomski fakultet Beograd
  Poimanje suštine proizvoda osiguranja kao preduslov razvoja tržišta osiguranja u Srbiji
 8. Dr Drago Jakovčević, Ekonomski fakultet Zagreb
  Globalna industrija osiguranja, stanje, problem, perspektiva
 9. Mr Matija Šenk, KD Življenje
  Trendovi razvoja osiguranja u Sloveniji
 10. Mr Biljana Pantović, Mr Ivana Šaranović – Jovićević, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
  Trendovi na tržištu osiguranja u Crnoj Gori
 11. Dr Klime Popovski, Mr Kosta Spaseski, Agencija za nadzor osiguranja Makedonije
  Tržište osiguranja u Makedoniji
 12. Dr Nebojša Žarković, Fakultet poslovne ekonomije
  Doprinos osiguranja bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji
 13. Mr Bojana Maračić, Takovo osiguranje
  Zone rizika u osiguranju od autoodgovornosti
 14. Mr Rudi Lipovec, Triglav osiguranje
  Šta aktuari mogu i znaju?
 15. Mr Ana Bojanić, Sava osiguranje
  Američko iskustvo sa rezervama za neistekle rizike
 16. Dr Miroslav Miškić, Jahorina osiguranje
  Osiguravajuće kompanije kao institucionalni investitori
 17. Dr Branko Urošević, dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Praktični aspekti izbora optimalnog investicionog portfolia
 18. Marija Jovović, Dr Mirela Mitrašević, Milica Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Institut ekonomskih nauka Beograd
  Ocena boniteta osiguravajućih kompanija u Srbiji
 19. Dr Tatjana Rakonjac – Antić, dr Vesna Rajić, Milica Kočović, Ekonomski fakultet, Institut ekonomskih nauka Beograd
  Perspektive razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 20. Lidija Vasić, Enegroprojekt Garant a.d.o.
  Fronting poslovi i reosiguranje
 21. Dr Miljana Novović, dr Vladimir Kaščelan, Ekonomski fakultet Podgorica
  Bankoosiguranje kao novi kanal prodaje osiguranje
 22. Dr Mirjana Radović – Marković, dr Radmila Grozdanić, Institut ekonomskih nauka, Fakultet za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd
  Rizici i štete u uslovima globalizacije i klimatskih promena
 23. Dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Beograd
  Primena marketing metrike u osiguranju

   Okrugli sto, predsedavao Branko Pavlović