20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u hotelu Izvor u Aranđelovcu, od 7. do 9. juna 2024. godine XXII međunarodni simpozijum sa temom "Transformacija tržišta osiguranja – odgovori na nove izazove".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. PANEL: „Savremeni problemi u praksi osiguranja“
  Predsedavajući: Prof. Dr Jelena Kočović
  Panelisti: Prof. dr Biljana Jovanović Gavrilović, Prof. dr Milojko Arsić, Prof. dr Tatjana Rakonjac-Antić, Prof. dr Nataša Petrović Tomić, Dr Željko Jović, Marko Ivanović, Ivan Lero, Milo Marković, Boško Petrović, Marija Dejić, Dr Jelena Doganjić, Siniša Pratljačić, Bojan Mijailović, Rudi Lipovec, Miona Graovac
 2. Dr Drago Jakovčević, Sveučilište Libertas Zagreb
  Strukturni problemi hrvatske ekonomije i uticaj na tržište osiguranja
 3. Dr Jelena Kočović, dr Marija Koprivica, dr Mirela Mitrašević, Ekonomski fakultet Beograd, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Novi (stari) izazovi na tržištu osiguranja
 4. Dr Milijana Novović, dr Vladimir Kašćelan, Ekonomski fakultet Podgorica
  Tržište osiguranja u Crnoj Gori – uređenje na putu ka Evropskoj uniji
 5. Dr Biljana Chroneos Krasavac, dr Jasna Soldić Aleksić, Ekonomski fakultet Beograd
  Da li je obavezno osiguranje katastrofalnih rizika jedino pravo rešenje?
 6. Dr Dejan Trifunović, dr Đorđe Mitrović, Ekonomski fakultet Beograd
  Zelene i katastrofalne obveznice kao instrumenti upravljanja ekološkim rizicima
 7. Dr Drago Cvijanović, dr Katica Radosavljević, dr Milica Kočović De Santo, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Institut ekonomskih nauka
  Osiguranje poljoprivrede kao odgovor na klimatske izazove
 8. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Evaluacija performansi optimalnih investicionih strategija u osiguranju
 9. Dr Ana Slavković, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
  Finansijski konglomerati - podsticaj ili pretnja razvoju tržišta osiguranja?
 10. Rudi Lipovec, Zavarovalnica Triglav Ljubljana
  PAA eligibility test under IFRS 17
 11. Dr Nikola Altiparmakov, Fiskalni savet Republike Srbije
  30 godina modela tri penzijska stuba Svetske Banke u Istočnoj Evropi i preporuke za Srbiju
 12. Dr Aleksandra Ješić, dr Ana Pudar Purić, Dom zdravlja Novi Beograd
  Otvoreni problemi sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji
 13. Mr Aleksandar Perišić, Generali osiguranje Srbija
  Odgovori na izazove u životnom osiguranju
 14. Dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Beograd
  Marketing u osiguranju - odgovor na zahteve potrošača
 15. Dr Jelena Stanojević, mr Mihailo Kočović, dr Vesna Rajić, Ekonomski fakultet Beograd, „Dunav“ društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
  Primena Benfordovog zakona kod utvrđivanja mogućih zloupotreba u neživotnom osiguranju
 16. Dr Branko Urošević, Sergej Šaletić, MSc, Računarski fakultet – Univerzitet Union, FIS Global, Beograd
  Generative AI and insurance
 17. Dr Branko Pavlović, Globos osiguranje
  Osiguranje u metaverzumu
 18. Dr Mihovil Anđelinović, Ekonomski fakultet Zagreb
  Challenges of cyber security in insurance business
 19. Dr Velimir Lukić, dr Svetlana Popović, dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd
  Digitalizacija u osiguranju kao odgovor na zahteve potrošača
 20. Nevena Ćirić, OTP osiguranje Srbija
  Mogućnosti i ograničenja primene veštačke inteligencije u životnom osiguranju
 21. Zaključci Simpozijuma