20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u hotelu Mona Plaza na Zlatiboru, od 1. do 4. juna 2023. godine XXI međunarodni simpozijum sa temom "Tržište osiguranja u suočavanju sa krizom – mogućnosti i ograničenja".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Micheline Dionne, President of the International Actuarial Association (IAA)
  The Actuarial Planet, An Interconnected and Vibrant One
 2. Dr Arkadiusz Filip, Ernst & Young, Institute of Econometrics, Warsaw School of Economics
  Challenges on the Polish insurance market in the conditions of Solvency 2 and IFRS 17 application
 3. Erzsébet Fodor, Hungarian Actuarial Society
  Challenges of the actuarial profession in Hungary
 4. Dr Jelena Kočović, dr Mirela Mitrašević, dr Jelena Stanojević, Ekonomski faklutet Beograd, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Otpornost tržišta osiguranja na krizu
 5. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Mirjana Gligorić Matić, Velibor Jovanović Gavrilović, Ekonomski faklutet Beograd
  Projekcije makroekonomskih pokazatelja kao putokaz za razvoj tržišta osiguranja
 6. Dr Svetlana Popović, dr Velimir Lukić, dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd
  Visoka inflacija i rastuće kamatne stope kao ključne karakteristike ekonomskog ambijenta
 7. Dr Željko Jović, Narodna banka Srbije
  Odgovor NBS na izazove u funkcionisanju tržišta osiguranja u uslovima krize
 8. Dr Željko Šain, dr Jasmina Selimović, dr Edin Taso, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Suočavanje tržišta osiguranja Bosne i Hercegovine sa krizom
 9. Dr Vladimir Kašćelan, dr Ljiljana Kašćelan, mr. Damir Sindik, Ekonomski fakultet Podgorica
  Nelinearna dinamička analiza u osiguranju sa osvrtom na EU tržište u uslovima krize
 10. Stefano Ellero, Zavarovalnica Triglav
  Parametric reinsurance
 11. Dr Vladimir Stančić, dr Nemanja Lojanica, Ekonomski fakultet Kragujevac
  Performanse tržišta osiguranja u uslovima krize
 12. PANEL: „Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u uslovima krize“
  Predsedavajući: Milo Marković
  Panelisti: Nebojša Šćekić, Ljubiša Veljković, Nikola Rodić, Bojan Mijailović, Aleksandar Perišić, dr Galjina Ognjanov
 13. Dr Hasan Hanić, dr Milica Bugarčić, dr Sonja Tomaš Miskin, Beogradska bankarska akademija
  Analiza tražnje za životnim osiguranjem u zemljama Jugoistočne Evrope
 14. Dr Dejan Trifunović, dr Đorđe Mitrović, Ekonomski fakultet Beograd
  Mikroosiguranje u zemljama sa niskim dohotkom
 15. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, dr Dragana Radojičić, Ekonomski fakultet Beograd
  Trendovi razvoja sistema penzijskog osiguranja
 16. Dr Nikola Altiparmakov, Fiskalni savet Republike Srbije
  Poreske olakšice kao podsticaj razvoja dugoročnih vidova osiguranja
 17. Dr Safet Kozarević, mr Jovanka Ćetković, Ekonomski fakultet Tuzla, UNDP
  Neophodnost osiguranja imovine javnih ustanova u Bosni i Hercegovini od rizika prirodnih nepogoda
 18. Nataša Tešić, dr Milica Kočović de Santo, dr Katica Radosavljević, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Institut ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Beograd
  Zeleno osiguranje kao odgovor na klimatske promene
 19. Dr Jelena Doganjić, Milenijum osiguranje
  Izazovi na tržištu osiguranja, povezani sa upotrebom motornih vozila
 20. Dr Marija Koprivica, dr Siniša Radić, dr Milutin Živanović, Ekonomski fakultet Beograd
  Implikacije uvođenja MSFI 9 i MSFI 17 na volatilnost rezultata osiguravača i finansijsku stabilnost
 21. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Izazovi pri formiranju optimalnog portfolia osiguravača u kriznim uslovima
 22. Dr Vesna Rajić, mr Mihailo Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Kompanija Dunav osiguranje
  Primena uopštenih linearnih modela prilikom utvrđivanja uticaja troškova pribave na premiju osiguranja
 23. Branko Pavlović, Globos osiguranje
  Primena ChatGPT u osiguranju
 24. PANEL: „Digitalizacija u osiguranju i adekvatnost softvera“
  Predsedavajući: Branko Pavlović
  Panelisti: dr Nenad Filipović, dr Ljiljana Kašćelan, dr Mirela Mitrašević, dr Marija Paunović
 25. Zaključci Simpozijuma